REGULAMIN

1. W艂a艣cicielem i聽prowadz膮cym sklep internetowy za pomoc膮 witryny https://www.apparelbutik.pl/ (zwanym dalej 鈥濻klepem internetowym鈥 lub 鈥濻klepem鈥) jest Angelika Ostaszewska-Mazur, prowadz膮ca jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Apparel Angelika Ostaszewska-Mazur, ul. Kazimierza Wielkiego 40, 30-074 Krak贸w, wpisanej w聽Centralnej Ewidencji i聽Informacji o聽Dzia艂alno艣ci Gospodarczej - prowadzonej przez Ministra Przedsi臋biorczo艣ci i聽Technologii, NIP: 7651631194, REGON: 384863143.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich u偶ytkownik贸w oraz okre艣la zasady dokonywania rejestracji i聽korzystania z聽Konta indywidualnego, sprzeda偶y produkt贸w Sprzedawcy za po艣rednictwem Sklepu internetowego oraz okre艣la zasady i聽warunki 艣wiadczenia nieodp艂atnych us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

3. Klient ma mo偶liwo艣膰 kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem e-mail: kontakt@apparelbutik.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z聽Biurem Obs艂ugi Klienta od poniedzia艂ku do pi膮tku w聽godzinach 9:00 鈥 16:00 pod numerem telefonu: +48 885 911 106. Na wiadomo艣ci otrzymane w聽soboty, niedziele i聽艣wi臋ta klient otrzyma odpowied藕 w聽nast臋pny dzie艅 roboczy w聽godzinach pracy infolinii.

4. Administratorem danych osobowych Klient贸w jest Ludmi艂a Bartyzel, prowadz膮ca jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Apparel Angelika Ostaszewska-Mazur, ul. Kazimierza Wielkiego 40,聽 30-074 Krak贸w, wpisanej w聽Centralnej Ewidencji i聽Informacji o聽Dzia艂alno艣ci Gospodarczej - prowadzonej przez Ministra Przedsi臋biorczo艣ci i聽Technologii, NIP: 7651631194, REGON: 384863143.

搂 1 Definicje

Klient聽鈥 podmiot b臋d膮cy u偶ytkownikiem strony internetowej Sklepu, na rzecz kt贸rego zgodnie z聽Regulaminem i聽przepisami prawa mog膮 by膰 艣wiadczone us艂ugi za po艣rednictwem Sklepu internetowego.

Kodeks Cywilny聽- ustawa kodeks cywilny z聽dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z聽2014 r., poz. 121 ze zm.).

Konsument聽鈥 oznacza osob臋 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 z聽przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z聽jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

Konto indywidualne聽鈥 panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w聽systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i聽has艂em podanym przez Klienta w聽systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalaj膮cy na korzystanie przez Klienta z聽dodatkowych funkcjonalno艣ci strony internetowej Sklepu.

Przedsi臋biorca聽- oznacza osob臋 fizyczn膮, osob臋 prawn膮 lub jednostk臋 organizacyjn膮 nieb臋d膮c膮 osob膮 prawn膮, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, prowadz膮c膮 we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮 i聽dokonuj膮c膮 czynno艣ci prawnej zwi膮zanej bezpo艣rednio z聽jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

Regulamin聽- oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca聽- Angelika Ostaszewska-Mazur, prowadz膮ca jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Apparel Angelika Ostaszewska-Mazur, ul. Kazimierza Wielkiego 40,聽 30-074 Krak贸w, wpisanej w聽Centralnej Ewidencji i聽Informacji o聽Dzia艂alno艣ci Gospodarczej - prowadzonej przez Ministra Przedsi臋biorczo艣ci i聽Technologii, NIP: 7651631194, REGON: 384863143.

Towar聽鈥 oznacza produkt przedstawiany ka偶dorazowo przez Sprzedawc臋 w聽ramach Sklepu internetowego, w聽celu jego sprzeda偶y.

Dane kontaktowe聽鈥 nast臋puj膮ce dane, za pomoc膮 kt贸rych Klient ma mo偶liwo艣膰 skontaktowania si臋 ze Sklepem internetowym: adres e-mail: kontakt@apparelbutik.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z聽Biurem Obs艂ugi Klienta od poniedzia艂ku do pi膮tku w聽godzinach 9:00 鈥 16:00 pod numerem telefonu: +48 885 911 106.

Umowa Sprzeda偶y聽鈥 umowa sprzeda偶y Towar贸w zawarta pomi臋dzy Sprzedawc膮 a聽Klientem, kt贸rej warunki okre艣la w聽szczeg贸lno艣ci niniejszy Regulamin. Umowa Sprzeda偶y jest zawierana z聽wykorzystaniem 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰, po akceptacji Zam贸wienia przez Sprzedawc臋 na zasadach okre艣lonych w聽niniejszym Regulaminie.

Newsletter聽- nale偶y przez to rozumie膰 biuletyn informacyjny dotycz膮cy nowo艣ci oraz promocji w聽Sklepie internetowym, na subskrybowanie kt贸rego Klient wyrazi艂 zgod臋 poprzez podanie swojego adresu e-mail w聽polu 鈥濶ewsletter鈥 lub zaznaczaj膮c opcj臋 鈥瀂apisz si臋 do聽 newslettera鈥 podczas uzupe艂niania danych przy sk艂adaniu zam贸wienia w聽Sklepie internetowym;

搂 2 Postanowienia og贸lne i聽zasady korzystania ze Sklepu

1. Dost臋p do Regulaminu ka偶dy Klient mo偶e uzyska膰 w聽dowolnym momencie, poprzez odno艣nik 鈥濺egulamin sklepu鈥 umieszczony na stronie Sklepu internetowego, a聽tak偶e poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie no艣niku.

2. Informacje o聽Towarach zamieszczone w聽Sklepie internetowym, takie jak zdj臋cia, opisy, ceny stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy sprzeda偶y w聽rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z聽warunkami Regulaminu.

3. Zdj臋cia i聽opisy oferowanych produkt贸w s艂u偶膮 prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towar贸w.

4. Minimalne wymagania techniczne, kt贸rych spe艂nienie jest niezb臋dne do wsp贸艂pracy z聽systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Sprzedawca, w聽tym zawarcia Umowy Sprzeda偶y i聽艣wiadczenia innych us艂ug elektronicznych, to: (1) komputer, laptop lub inne urz膮dzenie multimedialne z聽dost臋pem do Internetu; (2) dost臋p do poczty elektronicznej i聽wa偶ny adres e-mail; (3) przegl膮darka internetowa: Mozilla Firefox w聽wersji min. 17.0 lub Internet Explorer w聽wersji min. 10.0, Opera w聽wersji min. 12.0, Google Chrome w聽wersji min. 23.0., Safari w聽wersji min. 5.0; (4) zalecana minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu to 1024x768 .

5. Nie jest dopuszczalne:

a. korzystanie ze Sklepu internetowego w聽celu prowadzenia dzia艂alno艣ci, kt贸ra narusza艂aby interes w艂a艣ciciela Sklepu internetowego, w聽spos贸b sprzeczny z聽prawem, dobrymi obyczajami lub naruszaj膮cy dobra osobiste os贸b trzecich,

b. dostarczanie do Sklepu tre艣ci bezprawnych,

c. korzystanie ze Sklepu w聽spos贸b zak艂贸caj膮cy jego funkcjonowanie lub podejmowanie czynno艣ci informatycznych lub wszelkich innych czynno艣ci maj膮cych na celu wej艣cie w聽posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w聽tym danych innych Klient贸w;

d. umieszczanie w聽ramach Sklepu niezam贸wionej informacji handlowej, oraz

e. korzystanie z聽tre艣ci umieszczonych na stronie Sklepu do innego u偶ytku ni偶 u偶ytek w艂asny.

搂 3 Zasady sk艂adania Zam贸wienia i聽zawierania Umowy Sprzeda偶y

1.聽 Sprzedawca umo偶liwia zawieranie um贸w sprzeda偶y Towar贸w za po艣rednictwem sieci Internet oraz 艣wiadczy inne us艂ugi przewidziane w聽niniejszym Regulaminie.

2. W聽celu rejestracji Konta indywidualnego oraz w聽celu zawarcia Umowy Sprzeda偶y za po艣rednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Utworzenie Konta indywidualnego nie jest konieczne do z艂o偶enia zam贸wienia w聽Sklepie internetowym.

4.聽 Klient mo偶e sk艂ada膰 zam贸wienia w聽Sklepie Internetowym za po艣rednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w聽tygodniu, 24 godziny na dob臋.

5. W聽celu z艂o偶enia zam贸wienia nale偶y dokona膰 wyboru Towar贸w w聽Sklepie, w聽szczeg贸lno艣ci w聽zakresie ich modeli, ilo艣ci i聽rozmiar贸w. Ka偶dy z聽Towar贸w nale偶y doda膰 do 鈥濳oszyka鈥 za pomoc膮 opcji 鈥濪o Koszyka鈥. Wyb贸r ka偶dego z聽Towar贸w spowoduje przej艣cie do 鈥滽oszyka鈥. Aby kontynuowa膰 wyb贸r Towar贸w nale偶y skorzysta膰 z聽opcji 鈥濳ontynuuj zakupy鈥. Po skompletowaniu ca艂o艣ci zam贸wienia nale偶y przej艣膰 do 鈥濳oszyka鈥 i聽kontynuowa膰 procedur臋 sk艂adania zam贸wienia. Realizuj膮c zam贸wienie Klient mo偶e zalogowa膰 si臋 do Konta indywidualnego lub zrealizowa膰 zam贸wienie jako go艣膰 uzupe艂niaj膮c swoje dane osobowe oraz adres dostawy w聽odpowiednich polach. Klient w聽kolejnych krokach ma mo偶liwo艣膰 wyboru sposobu dostawy Towar贸w i聽metody p艂atno艣ci oraz jest informowany o聽艂膮cznej cenie za wybrany Towar i聽jego dostaw臋, jak te偶 o聽wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowi膮zany ponie艣膰 w聽zwi膮zku z聽zam贸wieniem.

6. Nast臋pnie, Klient sk艂ada zam贸wienie wybieraj膮c opcj臋 鈥瀂am贸wienie z聽obowi膮zkiem zap艂aty鈥.

7. Warunkiem z艂o偶enia zam贸wienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatno艣ci poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w聽formularzu zam贸wienia.

8. Informacje podane przez Klienta w聽toku sk艂adania zam贸wienia powinny by膰 zgodne z聽prawd膮, aktualne oraz dok艂adne. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odmowy realizacji zam贸wienia, w聽przypadku, gdy podane dane s膮 na tyle niedok艂adne, 偶e uniemo偶liwiaj膮 realizacje zam贸wienia, w聽szczeg贸lno艣ci uniemo偶liwiaj膮 prawid艂owe dostarczenie zam贸wionego Towaru. Przed odmow膮 realizacji zam贸wienia Sprzedawca podejmie pr贸b臋 kontaktu z聽Klientem w聽celu ustalenia niezb臋dnych danych.

9. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towar贸w przyciskiem 鈥瀂am贸wienie z聽obowi膮zkiem zap艂aty鈥, Klient ma mo偶liwo艣膰 dokonywania zmian i聽modyfikacji Towar贸w w聽zam贸wieniu, jak i聽danych teleadresowych do wysy艂ki lub faktury. Do momentu dokonania p艂atno艣ci Klient mo偶e zaprzesta膰 sk艂adania zam贸wienia poprzez niekontynuowanie kolejnych krok贸w. W聽takiej sytuacji zam贸wienie Klienta nie zostanie zrealizowane.

10. Z艂o偶enie przez Klienta zam贸wienia stanowi ofert臋 Klienta z艂o偶on膮 Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzeda偶y Towar贸w w聽rozumieniu przepis贸w Kodeksu Cywilnego.

11. Po z艂o偶eniu zam贸wienia, Sprzedawca przesy艂a na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie z艂o偶enia zam贸wienia. Nast臋pnie, Sprzedawca przesy艂a na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacj臋 o聽przyj臋ciu zam贸wienia do realizacji.

12. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y Towar贸w pomi臋dzy Sprzedawc膮 a聽Klientem nast臋puje wraz z聽otrzymaniem przez Klienta informacji o聽przyj臋ciu zam贸wienia, o聽kt贸rym mowa w聽ust. 11. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y zawartej na podstawie Regulaminu.

搂 4 Utworzenie Konta indywidualnego

1.聽 W聽celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient obowi膮zany jest dokona膰 nieodp艂atnej rejestracji swoich danych w聽bazie Sklepu. Rejestracja danych odbywa si臋 poprzez wype艂nienie formularza rejestracyjnego dost臋pnego w聽zak艂adce 鈥濵oje konto鈥 wraz z聽wybraniem opcji 鈥瀂arejestruj si臋鈥. Wype艂nienie formularza wymaga podania nast臋puj膮cych danych: adresu e-mail oraz ustalenia indywidualnego dla Klienta has艂a.

2. Warunkiem utworzenia Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatno艣ci poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w聽formularzu.

3.聽 Po przes艂aniu wype艂nionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezw艂ocznie, drog膮 elektroniczn膮 na adres poczty elektronicznej podany w聽formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta indywidualnego w聽Sklepie przez Sprzedawc臋. Z聽t膮 chwil膮 zawarta zostaje umowa o聽艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi Konta indywidualnego, za艣 Klient uzyskuje mo偶liwo艣膰 dost臋pu do Konta indywidualnego i聽dokonywania zmian swoich danych podanych w聽momencie rejestracji.

搂 5 Dostawa

1. Towary dostarczane s膮 na wskazany przez Klienta w聽zam贸wieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza terenem Rzeczypospolitej po dokonaniu wcze艣niej przedp艂aty na numer rachunku bankowego podany w聽niniejszym Regulaminie.

2. Towary dostarczane s膮 za po艣rednictwem firmy kurierskiej InPost poprzez kuriera oraz poprzez paczkomaty InPost. Op艂aty za dostaw臋 Towar贸w s膮 podawane w聽ramach formularza zam贸wienia.

3. W聽dniu nadania Towaru do Klienta Sprzedawca wysy艂a na adres poczty elektronicznej Klienta informacj臋 o聽wys艂aniu przesy艂ki.

4. Towary wysy艂ane s膮 w terminie 1-2 dni roboczych od zaksi臋gowania wp艂aty. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych nale偶y rozumie膰 pod tym poj臋ciem wszystkie dni od poniedzia艂ku do pi膮tku w艂膮cznie, z wyj膮tkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. W聽ramach ka偶dej przesy艂ki Towaru znajduje si臋 dow贸d zakupu (paragon lub faktura).

6. Przy zam贸wieniach z odbiorem osobistym klient jest zobowi膮zany do odbioru zam贸wienia w ci膮gu 1 dnia roboczego od momentu z艂o偶enia zam贸wienia lub w terminie ustalonym indywidualnie poprzez kontakt mailowy b膮d藕 telefoniczny ze sklepem. Po up艂ywie wymienionego terminu zam贸wienie zostaje anulowane.聽

搂 6 Ceny i聽P艂atno艣ci

1. Ceny na stronie podawane w聽z艂otych polskich s膮 cenami brutto, zawieraj膮 podatek VAT.

2. Do ceny towaru nale偶y doliczy膰 koszt przesy艂ki, kt贸rego wysoko艣膰 uzale偶niona jest od wybranej formy dostawy i聽p艂atno艣ci.

3. Cena zakupu towaru podana na stronie Sklepu jest ostateczna i聽ma charakter wi膮偶膮cy od momentu otrzymania przez Klienta wiadomo艣ci elektronicznej z聽potwierdzeniem przyj臋cia z艂o偶onego przez Klienta zam贸wienia zakupu wybranych Towar贸w, wskazanego w聽搂 3 ust. 10. Cena ta nie zmieni si臋, niezale偶nie od wprowadzonych na stron臋 internetow膮 Sklepu zmian cen lub rozpocz臋tych akcji promocyjnych lub wyprzeda偶owych.

4. Klient p艂aci cen臋 za zam贸wione Towary wraz z聽kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

a. przelewem bankowym na podany poni偶ej rachunek bankowy Sprzedawcy, przed dostaw膮:

Pekao S.A.
IBAN: PL聽06 1240 4706 1111 0010 9493 1809
Kod BIC/SWIFT聽PKOPPLPW

b. przelewem bankowym lub kart膮 p艂atnicz膮 za po艣rednictwem p艂atno艣ci elektronicznej realizowanej w聽systemie p艂atniczym:

Przelewy24, obs艂ugiwanym przez sp贸艂k臋聽PayPro SA z聽siedzib膮 w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna艅, przed dostaw膮;

c. PayPo - kup teraz, zap艂a膰 za 30 dni, operator umo偶liwia p艂atno艣膰 odroczon膮

5. Klient p艂aci cen臋 za zam贸wione Towary wraz z聽kosztami dostawy poza granice Polski przelewem bankowym lub kart膮 p艂atnicz膮 za po艣rednictwem p艂atno艣ci elektronicznej realizowanej w聽systemie p艂atniczym Przelewy24, obs艂ugiwanym przez sp贸艂k臋聽PayPro SA聽z聽siedzib膮 w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna艅, przed dostaw膮.

6. W聽przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci okre艣lonego w聽ust. 4a., brak otrzymania p艂atno艣ci na rachunek Sprzedawcy w聽terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzeda偶y, a聽nast臋pnie w聽dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawc臋 terminie, powoduje mo偶liwo艣膰 odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y przez Sprzedawc臋.聽

7. W聽przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci okre艣lonego w聽ust. 4b., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizacj臋 zam贸wienia po otrzymaniu z聽systemu Przelewy24 potwierdzenia dokonania p艂atno艣ci, nie wcze艣niej jednak ni偶 po przes艂aniu do Klienta wiadomo艣ci elektronicznej z聽potwierdzeniem przyj臋cia z艂o偶onego przez Klienta zam贸wienia zakupu wybranych Towar贸w, wskazanego w聽搂 3 ust. 10.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towar贸w znajduj膮cych si臋 w聽Sklepie, wprowadzania nowych Towar贸w do Sklepu, przeprowadzania i聽odwo艂ywania akcji promocyjnych na stronach sklepu, b膮d藕 wprowadzania w聽nich zmian zgodnie z聽Kodeksem cywilnym i聽innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszaj膮 praw os贸b, kt贸re zawar艂y Umowy Sprzeda偶y Towar贸w oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw os贸b uprawnionych do korzystania z聽danej promocji, zgodnie z聽jej zasadami i聽w okresie jej trwania.

搂 7 Reklamacje

1. Je偶eli zakupiony Towar ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮, Sprzedawca odpowiada wzgl臋dem Klienta na zasadzie art. 556 i聽nast臋pnych Kodeksu cywilnego (r臋kojmia).

2. Sprzedawca podejmuje dzia艂ania w聽celu zapewnienia w聽pe艂ni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w聽takim zakresie, jaki wynika z聽aktualnej wiedzy technicznej i聽zobowi膮zuje si臋 usun膮膰 w聽rozs膮dnym terminie wszelkie nieprawid艂owo艣ci zg艂oszone przez Klient贸w.

3. Je偶eli sprzedany Towar ma wad臋, Klient mo偶e:

a. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o聽obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y, chyba 偶e Sprzedawca niezw艂ocznie i聽bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wad臋 usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli Towar by艂 ju偶 wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawc臋 albo Sprzedawca nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni臋cia wad.

b. 偶膮da膰 wymiany Towaru na wolny od wad albo usuni臋cia wady. Sprzedawca jest obowi膮zany wymieni膰 Towar wadliwy na wolny od wad lub usun膮膰 wad臋 w聽rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta.

4. Klient mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc臋 usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z聽umow膮 w聽spos贸b wybrany przez Klienta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w聽por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc臋. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 Towaru wolnego od wad, rodzaj i聽znaczenie stwierdzonej wady, a聽tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by Klienta inny spos贸b zaspokojenia.

5. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynienia 偶膮daniu Klienta co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usuni臋cia wady, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z聽Umow膮 Sprzeda偶y Towaru wadliwego w聽spos贸b wybrany przez Klienta jest niemo偶liwe lub w聽por贸wnaniu z聽drugim mo偶liwym sposobem doprowadzenia do zgodno艣ci z聽Umow膮 Sprzeda偶y wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

6. Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z聽tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany dostarczy膰 rzecz wadliw膮 na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca.

7. Sprzedawca odpowiada z聽tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o聽usuni臋cie wady lub wymian臋 Towaru na wolny od wad przedawnia si臋 z聽up艂ywem roku, lecz w聽przypadku, gdy klient jest Konsumentem, termin ten nie mo偶e zako艅czy膰 si臋 przed up艂ywem terminu okre艣lonego w聽zdaniu pierwszym. W聽tym terminie Klient mo偶e odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y lub z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o聽obni偶eniu ceny z聽powodu wady Towaru. Je偶eli Klient 偶膮da艂 wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni臋cia wady, termin do odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y lub z艂o偶enia o艣wiadczenia o聽obni偶eniu ceny rozpoczyna si臋 z聽chwil膮 bezskutecznego up艂ywu terminu do wymiany Towaru lub usuni臋cia wady.

8. Reklamacj臋 mo偶na z艂o偶y膰 na pi艣mie poprzez odes艂anie towaru wraz z聽opisem wady i聽dowodem zakupu w聽Sklepie, listem poleconym lub inn膮 form膮 przesy艂ki, na adres:聽Apparel Butik聽ul. Juliusza Lea 55, 30-058 Krak贸w. Reklamacje mo偶na sk艂ada膰 r贸wnie偶 poprzez wys艂anie wiadomo艣ci e-mail na adres: kontakt@apparelbutik.pl z聽zawarciem opisu zg艂aszanej wady i聽zdj臋膰 wadliwego towaru lub opisu zg艂aszanego problemu, je艣li reklamacja dotyczy nieodp艂atnych us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋.

9. Wskazane jest, aby zg艂oszenie reklamacji zawiera艂o w聽szczeg贸lno艣ci: imi臋, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, na kt贸ry ma zosta膰 wys艂ana odpowied藕 na reklamacj臋, je艣li Klient 偶yczy sobie otrzyma膰 odpowied藕 na reklamacj臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej, dat臋 nabycia towaru, dok艂adny opis towaru oraz dat臋 jej stwierdzenia, 偶膮danie Klienta, a聽tak偶e preferowany przez Klienta spos贸b poinformowania o聽sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zg艂oszeniem reklamacji nale偶y dostarczy膰 Sprzedawcy dow贸d zakupu towaru. Mo偶e to by膰 na przyk艂ad kopia paragonu, kopia faktury, wydruk z聽karty p艂atniczej albo inny dow贸d.

10. Klient otrzyma informacj臋 o聽sposobie rozpatrzenia reklamacji w聽terminie 14 dni od dnia zg艂oszenia 偶膮dania przez Klienta.

11. Sprzedawca nie zobowi膮zuje si臋 w聽ramach niniejszego Regulaminu do korzystana z聽pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w, o聽kt贸rych mowa w聽ustawie z聽dnia 23 wrze艣nia 2016 r. o聽pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich.

搂 8 Prawo odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y

1. Klient b臋d膮cy Konsumentem, kt贸ry zawar艂 Umow臋 Sprzeda偶y, mo偶e w聽terminie 14 dni odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odst膮pienie od Umowy Sprzeda偶y rozpoczyna si臋 od chwili obj臋cia Towaru w聽posiadanie przez Konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 tj. od momentu dostarczenia do klienta.

3. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y informuj膮c Sklep o聽swojej decyzji o聽odst膮pieniu od umowy w聽drodze jednoznacznego o艣wiadczenia, na przyk艂ad wys艂anego pisemnie na adres: Apparel Butik ul. Kazimierza Wielkiego 40, 30-074 Krak贸w lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w聽Danych kontaktowych.

4. Klient mo偶e skorzysta膰 ze wzoru formularza, kt贸ry dost臋pny jest na stronie internetowej Sprzedawcy, jednak nie jest to obowi膮zkowe. Klient mo偶e r贸wnie偶 wype艂ni膰 i聽przes艂a膰 skanem formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o艣wiadczenie za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@apparelbutik.pl. W聽przypadku z艂o偶enia przez Klienta o艣wiadczenia o聽odst膮pieniu drog膮 elektroniczn膮, Sprzedawca niezw艂ocznie prze艣le Klientowi na trwa艂ym no艣niku potwierdzenie otrzymania tego o艣wiadczenia.

5. Do zachowania terminu okre艣lonego w聽ust. 1 wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia o聽odst膮pieniu przed jego up艂ywem.

6. W聽przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y, jest ona uwa偶ana za niezawart膮.

7. Je艣li Konsument z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o聽odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y zanim Sprzedawca przyj膮艂 jego ofert臋, oferta przestaje wi膮za膰.

8. Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w聽terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o聽odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y, zwr贸ci膰 mu dokonane przez niego p艂atno艣ci, za wyj膮tkiem kosztu dostarczenia Towaru. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z聽powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odes艂ania Towaru, w聽zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument chyba, 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z聽偶adnymi kosztami.

9. Konsument ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Towar Sprzedawcy niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w聽terminie 7 dni od dnia, w聽kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy Sprzeda偶y. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Towaru przed jego up艂ywem.

10. Klient mo偶e r贸wnie偶 dokona膰 zwrotu towaru w聽sklepie stacjonarnym Apparel Butik, ul. Kazimierza Wielkiego 40 w聽Krakowie w聽terminie 14 dni od dnia obj臋cia towaru w posiadanie.

11. W聽wypadku odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y, Klient b臋d膮cy Konsumentem ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru.

12. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z聽niego w聽spos贸b wykraczaj膮cy poza spos贸b konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i聽funkcjonowania Towaru.

13. Klientowi, kt贸ry rozpocz膮艂 proces zakup w sklepie internetowym i dokona艂 p艂atno艣ci za towar oraz odbioru w sklepie stacjonarnym nie przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy sprzeda偶y.聽

14. Klient, kt贸ry nie skorzysta z odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 w terminie 14 dni od przej臋cia w posiadanie towaru tj. nie powiadomi sklepu w formie elektronicznej ( e-mail lub panel klienta- zwroty) b膮d藕 listownej o odst膮pieniu od umowy, a ode艣le towar po up艂ywie tego terminu b臋dzie ponosi艂 koszty powrotu paczki na w艂asny adres. Zwrot po przekroczeniu 14 dni i przy braku odst膮pienia b臋dzie rozpatrzony negatywnie. W wy偶ej wymienionej sprawie sklep obci膮偶y klienta op艂at膮 za powr贸t paczki i po zaksi臋gowaniu przelewu paczka powr贸ci do nadawcy. Sklep zastrzega sobie prawo do nieodebrania paczek zwracanych po terminie.聽

搂 9 Inne us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮

1. Sprzedawca, opr贸cz umo偶liwiania zawierania za po艣rednictwem Sklepu Um贸w Sprzeda偶y zgodnie z聽niniejszym Regulaminem, 艣wiadczy r贸wnie偶 nieodp艂atnie drog膮 elektroniczn膮 nast臋puj膮ce us艂ugi na rzecz Klient贸w:

a. Us艂ug臋 Newsletter,

b. Us艂ug臋 Konta indywidualnego,

c. Us艂ug臋 Powiadamiania o聽dost臋pno艣ci Towaru i聽Zapisu na Towar.

2. W聽celu rozpocz臋cia 艣wiadczenia us艂ugi Newsletter, wymagane jest wyra偶enie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez podanie swojego adresu e-mail w聽odpowiednim polu lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola uzupe艂niania danych przy sk艂adaniu zam贸wienia w聽Sklepie internetowym oraz jej potwierdzenie poprzez klikni臋cie w聽link aktywacyjny wys艂any przez Sprzedawc臋 na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpocz臋cia 艣wiadczenia us艂ugi dostarczania Newslettera).

3. Newsletter 艣wiadczony jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. Klient ma mo偶liwo艣膰, w聽ka偶dej chwili i聽bez podania przyczyny, wypisania si臋 z聽Newslettera (rezygnacji z聽Newslettera) w聽szczeg贸lno艣ci poprzez klikni臋cie w聽link dezaktywacyjny znajduj膮cy si臋 w聽ka偶dym Newsletterze przesy艂anym do Klienta w聽formie wiadomo艣ci e-mail lub wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy wykorzystuj膮c dane kontaktowe.

4. Us艂uga Konta indywidualnego dost臋pna jest po dokonaniu rejestracji danych w聽systemie Sklepu na zasadach opisanych w聽paragrafie 4 Regulaminu i聽polega na udost臋pnieniu Klientowi indywidualnego panelu w聽systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalaj膮cego Klientowi korzysta膰 z聽dodatkowych funkcjonalno艣ci strony internetowej Sklepu, takich jak modyfikacja danych Klienta podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu si臋 przez niego do Konta indywidualnego, przechowywanie i聽udost臋pnianie Klientowi historii zam贸wie艅, 艣ledzenie statusu zam贸wie艅.

5. Us艂uga Powiadamiania o聽dost臋pno艣ci Towaru i聽Zapisu na Towar dost臋pna jest po uzupe艂nieniu odpowiedniego pola adresem e-mail.

6. Klient uprawniony jest w聽ka偶dym momencie do 偶膮dania zaprzestania 艣wiadczenia przez Sklep us艂ug wskazanych w聽ust. 1. W聽takim wypadku umowa o聽艣wiadczenie odpowiednio us艂ug Newslettera b膮d藕 us艂ugi Konta indywidualnego rozwi膮zuje si臋, a聽Sprzedawca ma 14 dni na odpowiednio usuni臋cie Konta indywidualnego b膮d藕 usuni臋cie danych Klienta z聽bazy danych os贸b, kt贸re wyrazi艂y zgod臋 na otrzymywanie Newslettera, z聽zastrze偶eniem zasad przetwarzania danych osobowych Klient贸w zawartych w聽dokumencie 鈥濸olityka Prywatno艣ci鈥, dost臋pnej na stronie internetowej Sklepu pod zak艂adk膮 鈥濸olityka Prywatno艣ci鈥.

搂 10 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta s膮 przetwarzane przez Sprzedawc臋 jako administratora danych osobowych.

2. Sprzedawca stosuje odpowiednie 艣rodki techniczne i聽organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 danych osobowych.

3. Zasady i聽cele przetwarzania danych osobowych Klient贸w zawarte s膮 w聽dokumencie 鈥濸olityka Prywatno艣ci鈥, dost臋pnej na stronie internetowej Sklepu pod zak艂adk膮 鈥濸olityka Prywatno艣ci鈥.

搂 11 Postanowienia ko艅cowe

1. Regulamin obowi膮zuje od dnia 01.12.2019 r.

2. Umowy zawierane przez Sprzedawc臋 zawierane s膮 w聽j臋zyku polskim.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 z聽tytu艂u niewykonania lub nienale偶ytego wykonania umowy. W聽przypadku um贸w zawieranych z聽Klientami b臋d膮cymi Przedsi臋biorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 tylko w聽przypadku umy艣lnego wyrz膮dzenia szkody i聽w granicach rzeczywi艣cie poniesionych strat przez Klienta b臋d膮cego Przedsi臋biorc膮.

4. Strony b臋d膮 d膮偶y艂y do polubownego rozwi膮zania wszelkich spor贸w powsta艂ych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Klientowi b臋d膮cemu Konsumentem przys艂uguje mo偶liwo艣膰 skorzystania z聽nast臋puj膮cych, pozas膮dowych sposob贸w dochodzenia roszcze艅 oraz rozpatrywania reklamacji:

a. mo偶liwo艣膰 zwr贸cenia si臋 z聽wnioskiem o聽przeprowadzenie post臋powania w聽sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich na podstawie Ustawy z聽dnia 23 wrze艣nia 2016 r. o聽pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich (Dz. U. z聽2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojew贸dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w聽Katowicach;

b. wyst膮pienie z聽wnioskiem o聽rozpoznanie sprawy przez Sta艂y Polubowny S膮d Konsumencki dzia艂aj膮cy przy odpowiednim Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej oraz

c. zwr贸cenie si臋 do Miejskiego Rzecznika Praw Konsument贸w o聽pomoc w聽zakresie ochrony interes贸w i聽praw konsument贸w. Bezp艂atn膮 pomoc konsumentom w聽zakresie ochrony ich praw i聽interes贸w 艣wiadcz膮 tak偶e organizacje spo艂eczne, takie jak np.聽 Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich;

d. rozwi膮zaniu sporu mo偶e s艂u偶y膰 r贸wnie偶 platforma internetowa ODR, kt贸ra jest dost臋pna pod adresem:聽http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Brak akceptacji Regulaminu uniemo偶liwia zakup Towar贸w oferowanych przez Sklep. Sklep umo偶liwi Klientowi zapoznanie si臋 z聽Regulaminem przy sk艂adanym zam贸wieniu. Wszystkie zam贸wienia przyj臋te przez Sprzedawc臋 do realizacji przed dniem wej艣cia w聽偶ycie nowego Regulaminu s膮 realizowane na podstawie Regulaminu, kt贸ry obowi膮zywa艂 w聽dniu sk艂adania zam贸wienia przez Klienta. Klienci posiadaj膮cy Konto indywidualne zostan膮 poinformowani o聽zmianie Regulaminu za po艣rednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, kt贸ry nie akceptuje wprowadzonych w聽Regulaminie zmian przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

7. Prawem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania wszelkich spor贸w powsta艂ych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu Cywilnego oraz inne w艂a艣ciwe przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.